Disclaimer

Bij gebruik van deze website stemt u in met onze disclaimer:

MK Voetverzorging tracht deze website en diens inhoud zo veel mogelijk aktueel en up to date te houden. Er kan echter geen garantie worden gegeven betreffende de aktuele inhoud.

Prijzen zijn voorbehouden en aan wijzigingen onderhevig. Gebruik van enige informatie verkregen van deze website is geheel voor risico van de gebruiker. Aan genoemde prijzen, afspraken en producten kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze site gepubliceerde teksten en grafisch materiaal zijn nadrukkelijk niet vrij te gebruiken. Fotografisch materiaal van de praktijk, alsmede genoemde producten, zijn eigendom van MK Voetverzorging.

Hyperlinks naar http://www.mkvoetverzorging.nl zijn toegestaan, mits wordt aangegeven dat naar deze website wordt verwezen. MK Voetverzorging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die van deze website afkomstig is.